Persones excepcionals darrere de la #CiènciaUJI

Vam recórrer en autocaravana més de 6.000 km de sis països europeus. I vam somniar amb els horitzons de quatre mars: la Mediterrània, el Cantàbric, el del Nord i el Bàltic. A l’equipatge familiar, sobresortia el repte #Irta, els deures lúdics plantejats pel projecte Àgora Digital a la comunitat investigadora de l’UJI per experimentar en la gamificació de la comunicació científica transmèdia, una nova dimensió iniciada gràcies a l’assessorament dels professors Javier Marzal i Esteban Galán.

IrtaPico

 

Aquesta va ser la foto que vam captar de la Serra d’Irta, des de l’autopista, sense parar. Plovia. Volíem arribar a casa. Era un dia d’agost tan humit com les jornades estivals gèlides viscudes i molt gaudides a Holanda, Dinamarca, Alemanya…

La gamificació o ludificació de la comunicació científica ha estat un dels reptes d’ÀgoraDigital, el projecte de comunicació científica transmèdia de la UCC+i del Servei de Comunicació i Publicacions, el qual ha comptat amb el suport de la FECYT del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Un concepte desenvolupat gràcies als professors Emilio Sáez i Esteban Galán. Per cert, recupere la magnífica entrevista que em va regalar Esteban al seu podcast ComTransmedia per fer balanç d’aquest projecte

cafèmicro

Teníem molta il·lusió d’explorar noves formes de comunicació de la ciència, d’innovar, d’implicar la comunitat investigadora en aquest repte i, alhora, convidar-los a fer servir les xarxes socials i l’entorn digital. Com establir noves vies de diàleg amb la societat per donar a conèixer la investigació que es fa a la nostra universitat? I també teníem el desafiament de fomentar la interacció interdisciplinar de grups de treball per afavorir sinèrgies.

Vam crear el blog Àgora Digital, un espai obert on divulgar tot tipus de continguts vinculats amb l’activitat investigadora. En aquest llibre digital obert tot estava per escriure, sense els límits més estrictes de la comunicació institucional convencional i garantint el màxim rigor. El resultat està al vostre abast. Curiosament, fa molt poc, bussejant als web d’universitats de referència, vaig trobar que Oxford també tenia un blog de ciència, Science blog.

Estem contents d’haver aconseguit que les investigadores i els investigadors prengueren la paraula a les xarxes socials i crearen una xicoteta família #CiènciaUJI a Twitter. Una comunitat que va creixent i va construint les seues pròpies xarxes, atenent l’àmbit científic d’especialització. Alhora, d’haver conreat la llavor de la Responsible Research and Innovation (RRI). També ens hem endinsat en les noves vies de Facebook Live, gràcies a Levante-EMV i Mediterráneo, i hem fet formació en comunicació científic, l’última de les accions, amb els investigadors més joves celebrada a Espaitec.

workshop_AD

 

Hem parlat del primer projecte de l’UJI finançat a través d’un micromecenatge, de la primera ERC aconseguida per aquesta universitat, del projecte europeu amb el qual arribarà al nostre campus el primer investigador Marie Curie i, com a última iniciativa dins d’Àgora Digital vam impulsar la creació del Seminari Permanent d’Investigadors en Canvi Climàtic de l’UJI. Però, sobretot, hem compartit moltes converses, hem ideat nous projectes, hem teixit complicitats, amistats i hem gaudit de la travessia. Molt malauradament, també hem sofert tragèdies humanes imprevistes, com ara l’adéu sobtat i dolorós del professor i investigador del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció Quique Julià, a qui sempre trobarem a faltar.

secc

 

Moltíssimes gràcies a tothom per compartir el viatge #ÀgoraDigital, el qual ja ha arribat al seu port. En les vostres mans resta fer créixer aquest esperit aventurer de comunicació, de diàleg obert amb la ciutadania, en primera persona, sense filtres, a fi de mantindre oberta aquesta finestra a la comunicació científica #CiènciaUJI en el paradigma digital global.

Maria Josep Picó
@mariajpico
UCC+i SCP UJI

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

La UJI forma en RRI a los futuros investigadores

_MG_5891La Universitat Jaume I de Castellón (España) ha iniciado la formación en RRI para futuros investigadores con el curso «Investigación e Innovación Responsable (RRI): proyectos de doctorado» desarrollado a partir de los materiales de HEIRRI y la experiencia en el estudio de la Investigación e Innovación Responsable por parte del equipo docente. El curso se realizó los días 23 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 en el marco de la oferta transversal de cursos de la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I e incluyó la invitación a los 34 estudiantes inscritos a asistir a las jornadas «Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades» que incluyeron una sesión dedicada íntegramente a la RRI el 30 de noviembre.

El curso introdujo al estudiantado de doctorado en diferentes conceptos relacionados con la RRI, animando a los participantes a reflexionar sobre este fenómeno a través de diversas dinámicas participativas y ejemplos de caso. En una segunda sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de plantear cómo incorporarían la RRI en sus proyectos de investigación doctoral, recibiendo un interesante feedback por parte de sus compañeros.

La Universitat Jaume I participa en la tarea de puesta en valor e internacionalización del proyecto HEIRRI, probando los programas y materiales de capacitación para ayudar a mejorar su aplicabilidad en diferentes contextos. Tras la buena respuesta a la propuesta formativa por parte del profesorado y estudiantado, se mantendrá este curso dentro de la oferta de cursos transversales de la Escuela de Doctorado. Además, se prevé ampliar la formación a otros colectivos universitarios, empezando por el personal docente e investigador, en línea con el compromiso de la universidad pública de Castellón con el estudio y desarrollo de la RRI.

El curso ha estado impartido por Domingo García Marzá, catedrático de Ética y Comisionado del rector para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria; Daniel Pallarés, profesor del Departamento de Filosofía y Sociología; Francisco Fernández Beltrán, jefe de Servicio de Comunicación y Publicaciones, y Rosana Sanahuja, periodista de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Con un perfil pluridisciplinar entre la ética y la comunicación, el profesorado del curso cuenta con diversas publicaciones en materia de RRI incluidos artículos, libros y estudios en abierto desarrollados a partir de estudios financiados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía y Competitividad.

UCC+i UJI
@RosanaSanahuja

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

The Universitat Jaume I trains future researchers in RRI

_MG_5891

The Universitat Jaume I (Spain) has started training in RRI for future researchers with the course “Responsible Research and Innovation (RRI): doctoral projects” developed from the HEIRRI materials and experience in the study of Responsible Research and Innovation carried out by the teaching team. The course was held on 23 November and 13 December 2017 within the framework of the transversal course catalogue of the Doctoral School of the Universitat Jaume I. It included the invitation to the 34 students registered to attend the conference “New perspectives in the management of social responsibility in universities” that included a session dedicated entirely to RRI on 30 November.

The course introduced doctoral students in different concepts related to RRI, encouraging participants to reflect on this phenomenon through various participatory dynamics and case examples. In a second session, participants had the opportunity to consider how they would incorporate RRI into their doctoral research projects, and received interesting feedback from their peers.

The Universitat Jaume I participates in highlighting and internationalizing the HEIRRI project, testing training programmes and materials to help improve its applicability in different contexts. After the good response of faculty and students to the training proposal, this course will be maintained within the transversal course catalogue of the Doctoral School. In addition, the training will be extended to other university groups, starting with teaching and research staff, in line with the Universitat Jaume I’s commitment to the study and development of RRI.

The course was taught by Domingo García Marzá, professor of Ethics and Rector’s Commissioner for the Development of University Social Responsibility; Daniel Pallarés, lecturer of the Department of Philosophy and Sociology; Francisco Fernández Beltrán, head of the Communication and Publications Service, and Rosana Sanahuja, journalist of the Scientific Culture and Innovation Unit. The faculty of the course has a multidisciplinary profile between ethics and communication and various publications on RRI including articles, books and open-access studies developed from studies funded by the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) of the Ministry of Economy and Competitiveness.

UCC+i UJI
@RosanaSanahuja

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Los servicios sociales, primera célula de bienestar ciudadano

¿Por qué los servicios sociales están ausentes en la ciudad y por qué existe esta separación?

La sociedad es un conjunto de ciudadanos que necesitan estar integrados entre ellos y, al mismo tiempo, con la comunidad estatal para contribuir al bienestar común y a la cohesión social en el mismo tiempo. Por ello, los servicios sociales son la primera célula del bienestar de los ciudadano, tenemos que eliminar el agujero entre los ciudadanos y los servicios sociales.

El administración de cada región o barrio es un ejemplo muy práctico para especificar el problema y hacerlo específico.

La sociedad necesita un apoyo de otras alternativas a estos servicios sociales como los ONGs, para salir del circulo vicioso de la corrupción estatal.

Nuestro trabajo como investigadores de desarrollo local de en la( Universidad Jaume I ) UJI es buscar alternativas y soluciones para este problema, un de estos soluciones es integrar la RRI ( Responsible Research and Innovation) como una herramienta muy positiva dentro los servicios técnicos y sociales de los Ayuntamientos con la ayuda de los ONGs y con jornadas especiales para formar trabajadores sociales con más calidad y más dignidad. La sociedad lo que necesita es el bien estar y el bien comen de todos y con la RRI sea más posible realizar su sueño.

Desde mi punto de vista, porque mi origen se encuentra en Argelia, estoy muy interesada en usar esta herramienta de la RRI en los servicios sociales de la comunidad de Argel para mejorar la vida de los ciudadanos, donde la comunicación sea el motor para la sociedad y el elemento capital de la confianza es el diálogo.

Fatiha Kouidmi
Investigadora doctoral de Desarrollo Local y Relación Internacional.
Universidad Jaime I

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Estrés social vs estrés por separación maternal

El estrés es uno de los mayores problemas a los que estamos expuestos en nuestra sociedad debido al estilo de vida cambiante en las últimas décadas. De hecho, muchos autores hablan de él como la enfermedad del sigo XXI, pues de uno u otro modo todos nosotros lo hemos experimentado. Sin embargo, el término estrés es demasiado amplio para englobarlo en un solo tipo o en una sola definición. Así, existen diferentes modalidades de estrés que pueden causar diferentes consecuencias en los individuos que lo sufren.

De entre todos los tipos de estrés, uno de los más representativos en nuestra sociedad es el estrés social, ya que a diario escuchamos noticas sobre bullying o acoso laboral. Igualmente, el estrés por separación maternal representa otra modalidad significativa ya que, actualmente, un elevado número de individuos crece sin sus madres por diferentes motivos. Todo ello  ha demostrado que podría afectar al posterior desarrollo neurobiológico y cerebral de las personas que lo sufren.

Concretamente, utilizando animales de investigación, en el laboratorio de la Universidad de Valencia del Dr. José Miñarro hemos demostrado que el estrés social modifica sistemas cerebrales en ratones y que esto puede provocar cambios en las propiedades reforzantes que provocan las drogas. Por otra parte, en el grupo Nerofun de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) estamos demostrando que el estrés por separación maternal (en este caso estrés sufrido por la madre al separarse de sus crías) modifica su posterior cuidado y conducta maternal sobre sus descendientes, aspecto muy relevante en el desarrollo de estos futuros individuos para adaptarse al medio y no sufrir patologías.

Como investigadora, considero que el estudio de los diferentes tipos de estrés y sus repercusiones sobre conducta y cerebro son esenciales para el avance del conocimiento sobre su afectación en los individuos. El objetivo final de todas estas investigaciones es poder tratar el sufrimiento de las personas que experimentan estos tipos de estrés conociendo todos los factores implicados.

Pilar García Pardo
Investigadora postdoctoral
Grupo Neurofun @NeuroFunLab
Universitat Jaume I

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Las técnicas OMICS en investigación agroalimentaria

La metabolómica se define como el conjunto de técnicas analíticas que permiten el análisis de metabolitos de bajo peso molecular: azúcares, aminoácidos, polifenoles, etc .. Estas técnicas, por su transversalidad, se pueden aplicar sobre diferentes organismos o tejidos, para evaluar el efecto de unas condiciones ambientales particulares o la evolución del metabolismo durante el desarrollo. En este tipo de análisis quedarían excluidas moléculas más grandes tales como ácidos nucleicos y proteínas, para estas disponemos de técnicas específicas: genómica / transcriptómica y proteómica, respectivamente.

A nivel técnico, la metabolómica consta de dos partes diferenciadas: la parte instrumental y la parte analítica o bioinformática, una genera los datos y la otra los procesa para proporcionar al usuario (el investigador) una lista de metabolitos identificados , sus niveles y, en muchos casos, las rutas metabólicas en las que están implicados, constituyendo una herramienta poderosísima para el estudio integrativo y, además, muy transversal. De hecho, las mismas técnicas instrumentales y bioinformáticas pueden ser aplicadas a cualquier especie, tejido o matriz sin modificaciones significativas, por lo que hoy en día se ha erigido como una metodología esencial en estudios biomédicos, epidemiológicos, agroalimentarios e, incluso , filogenéticos, con importantes aplicaciones prácticas en el día a día.

A nivel instrumental, las metodologías más utilizadas son aquellas basadas en espectrometría de masas acoplada a una técnica separativa (cromatografía o electroforesis capilar), lo que permite investigar de forma exhaustiva el complemento metabólico de una muestra mediante la combinación de diferentes técnicas de extracción y separación.

En el sector agroalimentario, la aplicación de estas técnicas tiene importante relevancia para sus aplicaciones: identificación de adulteraciones en productos de consumo (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679755), evaluación de la calidad nutricional de productos agrarios (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28873552), diferenciación varietal de productos frescos (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652567) o procesados ??(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795279), investigación básica en fisiología vegetal (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23455464, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119698,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24506441), etc …

Recientemente, profesorado del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, organizaron un curso de análisis y procesado de datos metabolómicos destinado a estudiantes de doctorado nacionales y extranjeros. El curso perseguía establecer las bases para el análisis y procesado de datos metabolómicos centrándose en las hormonas vegetales y metabolitos secundarios. Este curso se organizó bajo el amparo de la acción COST (European Cooperation in Science and Technology) que lleva por nombre CAMOS (Crop Arthropoda-microorganismos Interactions) en la que participan profesores del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural #AgroUJI . En este curso participaron estudiantes de diferentes grupos de investigación procedentes de Croacia, Reino Unido, Serbia, Polonia, Francia, Italia y España, y reunió a expertos internacionales como el Dr. Pierre Petriacq del instituto Biómica del Department of Animal and Plant Sciences (University of Sheffield), Radomiro Vankova del Laboratory of Hormonal Regulations in Plants (Institute of Experimental Botany of the AS CR, República Checa), el Dr. Luís Valledor el área de Fisiología Vegetal, del Department of Organisms and Systems Biology (Universidad de Oviedo) y profesorado del área de Fisiología Vegetal del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la UJI (se puede consultar la información en www.cost- fa1405.eu).

CAMOS

  Vicent Arbona                                                                                                             @arbona_vicent                                                                                                                        Professor del Dept. De Ciències Agràries i del Medi Natural                                          Universitat Jaume I

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Les tècniques ÒMICS a la investigació agroalimentària

La metabolòmica es defineix com el conjunt de tècniques analítiques que permeten l’anàlisi de de metabòlits de baix pes molecular: sucres, aminoàcids, polifenols, etc.. Aquestes tècniques, per la seua transversalitat, es poden aplicar sobre diferents organismes o teixits, per a avaluar l’efecte d’unes condicions ambientals particulars o l’evolució del metabolisme durant el desenvolupament. En aquest tipus d’anàlisi quedarien excloses molècules més grosses com ara àcids nucleics i proteïnes, per a aquestes disposem de tècniques específiques: genòmica/transcriptòmica i proteòmica, respectivament.

A nivell tècnic, la metabolòmica consta de dues parts diferenciades: la part instrumental i la part analítica o bioinformàtica, una genera les dades i l’altra les processa per tal de proporcionar a l’usuari (l’investigador) una llista de metabòlits identificats, els seus nivells i, en molts casos, les rutes metabòliques en les que estan implicats, constituint una eina poderosíssima per a l’estudi integratiu i, a més a més, molt transversal. De fet, les mateixes tècniques instrumentals i bioinformàtiques poden ser aplicades a qualsevol espècie, teixit o matriu sense modificacions significatives, per la qual cosa avui en dia s’ha erigit com una metodologia essencial en estudis biomèdics, epidemiològics, agroalimentaris i, fins i tot, filogenètics, amb importants aplicacions pràctiques en el dia a dia.

A nivell instrumental, les metodologies més emprades són aquelles basades en espectrometria de masses acoblada a una tècnica separativa (cromatografia o electroforesi capil·lar), la qual cosa permet investigar de forma exhaustiva el complement metabòlic d’una mostra mitjançant la combinació de diferents tècniques d’extracció i separació.

En el sector agroalimentari, l’aplicació d’aquestes tècniques té important rellevància per les seues aplicacions: identificació d’adulteracions en productes de consum (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679755), avaluació de la qualitat nutricional de productes agraris (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28873552), diferenciació varietal de productes frescs (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652567) o processats (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795279), investigació bàsica en fisiologia vegetal (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23455464, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119698, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24506441), etc…

Recentment, professorat del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, van organitzar un curs d’anàlisi i processat de dades metabolòmiques destinat a estudiants de doctorat nacionals i estrangers. El curs perseguia establir les bases per a l’anàlisi i processat de dades metabolòmiques  centrant-se en les hormones vegetals i metabòlits secundaris. Aquest curs es va organitzar sota l’empar de l’acció COST (European Cooperation in Science and Technology) que porta per nom CAMOS (Crop Arthropod-Microorganisms Interactions) en la qual participen professors del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural #AgroUJI. En aquest curs van participar estudiants de diferents grups de recerca procedents de Croàcia, Regne Unit, Sèrbia, Polònia, França, Itàlia i Espanya, i va reunir experts internacionals com el Dr. Pierre Petriacq de l’institut biOMICS del Department of Animal and Plant Sciences (University of Sheffield), Radomira Vankova del Laboratory of Hormonal Regulations in Plants (Institute of Experimental Botany of the AS CR, República Txeca), el Dr Luís Valledor l’àrea de Fisiología Vegetal, del Department of Organisms and Systems Biology (Universitat d’Oviedo) i professorat de l’àrea de Fisiologia Vegetal del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de l’UJI (es pot consultar la informació en www.cost-fa1405.eu).

CAMOS

  Vicent Arbona                                                                                                             @arbona_vicent                                                                                                                                       Professor del Dept. De Ciències Agràries i del Medi Natural                                                       Universitat Jaume I

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

¿Por qué se usa un láser para corregir la miopía?

¿Sabes cómo funciona un CD?, ¿cuál es el fenómeno dominante en un arco iris?, ¿cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra?… Buscamos profesores de instituto que motiven a sus estudiantes para que entre todos creemos un espacio que sirva para resaltar el papel central que ocupa la luz en diversos aspectos de nuestras vidas (ciencia, cultura, educación, desarrollo sostenible,…) y en áreas tan diversas como medicina, comunicación y energía. Para ello os proponemos realizar material vinculado con la luz y sus aplicaciones, tipo vídeos, pósters y pequeñas experiencias, que se expondrán en el edificio Menador espai cultural de la ciudad de Castellón el 16 de mayo.

El 16 de mayo ha sido declarado por el Comité ejecutivo de la UNESCO como el Día Internacional de la Luz y se empezará a celebrar a nivel mundial por primera vez el 16 de mayo de 2018:  https://www.lightday.org/ La idea es aprender, compartir y difundir la importancia de la luz en nuestra vida, por lo que los vídeos y los pósters se pondrán en acceso libre en una página web para que puedan ser utilizados por aquellas personas que lo deseen.

¿Te apuntas?

Día Internacional de la Luz en Castellón

Plazo de inscripción: 23 de Diciembre 2017

Reunión de coordinación: 9 de enero 2018 a las 16:30 h en el seminario TC1105DS de la Universitat Jaume I.

Para más información sobre las distintas actividades de la jornada y la reunión de coordinación descarga el Esquema del Día Internacional de la Luz en Castellón o contacta con nosotros a través del correo electrónico dil@uji.es. Muchas gracias y si puedes ayudanos a difundir :-).

 

Grupo de investigación de Óptica, GROC·UJI: @PhotonicsUJI                          http://bit.ly/GROCUJI
Departamento de Física, Universitat Jaume I

 

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Misión desbloqueada: videojuegos educativos

Pensad en el nombre de un videojuego que os guste, o que le guste a alguien que conozcais, o simplemente, uno del que hayáis oído hablar. Lo más probable es que no hayamos coincidido, ni siquiera en el género de juego. Animales increíbles, Juega con las matemáticas, Juega con las Ciencias, Mi increíble cuerpo humano…

Podría escribir párrafos enteros llenos de títulos de videojuegos como estos que me encantaban y a día de hoy me siguen gustando. Pero esto es algo excepcional, a nadie le gustan estos juegos salvo a mí y a dos o tres más; y cuando me refiero a estos juegos son a los videojuegos educativos en general. Es cierto, que los que he mencionado antes ya están obsoletos pero hay que reconocer que a pesar del paso del tiempo y el gran desarrollo y la evolución del videojuego incluso en diferentes ámbitos, los juegos educativos siguen siendo los peor valorados por la comunidad de jugadores.

Está demostrado que el videojuego proporciona un framework adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, pero no todos todos los que están diseñados con tal fin consiguen su objetivo de forma eficaz. ¿Cuál es el motivo de ello y cómo subsanarlo?

Gracias a la concesión de una beca de iniciación a la investigación y a la tutorización de mi supervisora, Merche Marqués, he podido realizar un estado del arte (recogido en el artículo Misión desbloqueada: el diseño de los juegos educativos) sobre videojuegos y educación, para empezar a encontrar una respuesta a esa pregunta, que como futura diseñadora y desarrolladora de videojuegos me inquietaba.

Merche_agueda

Merche Marqués y Águeda Gómez en VoxUJI Ràdio.

Para este trabajo he revisado numerosos artículos sobre el tema, abordado desde diferentes puntos de vista. Varios artículos trataban sobre los elementos que convierten a un videojuego divertido y efectivo para el aprendizaje, otros tantos en los que se justifica el uso de los videojuegos y su efectividad en el campo de la educación, otros que explican el resultado de la experiencia de trabajar con videojuegos en ámbitos educativos y su aceptación en la comunidad educativa (alumnos y profesores). Entre éstos se han revisado artículos sobre la efectividad de videojuegos educativos concretos como es el caso de Minecraft y su utilización dentro del aula.

De todos ellos se ha podido extraer que existen dos taxonomías reiteradas en los videojuegos educativos:

? Una en la que los videojuegos se dividen según las características de los videojuegos en edutainment y educational videogames. Siendo los edutainment el pasado de los videojuegos educativos y que han evolucionado hacia lo que es el presente y será el futuro de los segundos.

? Y otra según el objetivo por el que han sido diseñados aún siendo efectivos. Como conclusiones de este trabajo de iniciación la investigación, se remarca que un sistema de objetivos en orden creciente, progresivo, basado en recompensas, así como la fusión entre los conceptos a aprender y la mecánica o la narrativa del juego, son piezas clave para conseguir que un videojuego sea efectivo para el aprendizaje a la vez que divertido.

Mi aportación a este estudio es que hay que estudiar las necesidades de aquéllo que es objeto de aprendizaje para poder diseñar un videojuego que sea eficaz en este sentido, ya que hay que tener en cuenta tanto su efectividad en diferentes plataformas y con diferentes periféricos.

Águeda Gómez Cambronero
Estudiante Máster de Sistemas Inteligentes UJI 
Beca  investigación grupo GeoTec UJI
@aguegolas

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Quin és el teu desig científic per a 2018?

Quin és el teu desig científic per a 2018? Podeu gravar la resposta en un vídeo per  compartir-lo el dia 15 de desembre, al voltant de les 12 hores, a Twitter amb el hashtag #DeseoCientífico2018. Les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) ens sumem per segon any a la campanya impulsada per la UCC+i de la Universidad de Burgos, amb el suport de la Fundació Espanyola per al Ciència i la Tecnologia (FECYT), per tal convertir en trending topic els desitjos científics per al proper any i reivindicar la importància de la ciència.

UCC+i UJI

deseo-científico

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario