Difusió en accés obert

En el marc de les XVIII Jornades de Foment de la Investigació, organitzades per la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la UJI, la biblioteca va presentar una comunicació sobre la publicació en accés obert, coincidint amb el 10é. aniversari de la Declaració de Budapest.

La finalitat és donar resposta a les preguntes més freqüents que ens fa un investigador que vol difondre els resultats de la seva investigació en accés obert i reafirmar que l’accés obert és compatible amb els drets d’autor.

Què és l’accés obert?

Accés obert és disposar dels recursos digitals de forma gratuïta i lliure en internet i permetre la lectura, descàrrega, impressió, còpia, distribució o recerca sense barreres econòmiques, legals o tècniques, sols amb una condició: reconèixer sempre l’autoria del recurs i mantindre la integritat del contingut.

És un malentès molt estès  pensar que l’accés obert és una manera de saltar-se els drets d’autor. Tot al contrari: el principal objectiu de l’accés obert és augmentar l’impacte de la investigació.

Accés obert i drets d’autor o propietat intel·lectual van de la mà; son compatibles i complementaris.  L’autor sempre serà el propietari de la seua obra i els seus drets. Com el seu nom indica, el que permet l’accés obert és l’accés lliure i gratuït a la informació.  Per tant, és compatible també amb el sistema clàssic de difusió de la ciència.

Actualment, hi ha moltes normatives, polítiques a nivell estatal, europeu i mundial que promouen l’accés obert al coneixement. A nivell europeu la consciència open acces està molt estesa  Així, enguany acaba el 7 Programa Marco de la Unión Europea (2007-2013), el principal instrument de finançament de projectes d’investigació, que ha posat com a requisit la publicació en obert dels resultats de les investigacions finançades amb diners públics, utilitzant el recol·lector OpenAire.  El següent programa de finançament, Horizonte 2020,  continua apostant decididament per l’accés obert a les investigacions finançades amb pressupost europeu.

A nivell estatal,  hi ha legislació d’obligat compliment que promou l’accés obert i que cal saber:

Llei de Ciència , article 37: “…. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada  mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública  una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados  para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto  como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.”

RD 99/2011 sobre ensenyaments doctorat: article 14.5 “..Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional…”

Quins avantatges té l’accés obert?

  • Accés lliure i gratuït  per a tots els usuaris
  • Visibilitat a nivell nacional i internacional
  •  Més lectors suposa més citacions que suposa més impacte de la investigació
  • Preservació i accés permanent

I els drets d’autor?

L’accés obert reconeix que l’autor és el propietari dels drets de les seues obres i és qui decideix com es distribueixen i s’usen.

No deixes de vore el següent vídeo:

Controla tus derechos, facilita el acceso abierto

Be Sociable, Share!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*