El setmanari Vinaròs en el Repositori UJI

L’objectiu d’aquest post és explicar el perquè i com de la digitalització del Setmanari Vinaròs i la seua incorporació a la Biblioteca Digital de Castelló, dins el Repositori Institucional de la Universitat Jaume I.

1

Per què hem digitalitzat el Setmanari de Vinaròs?

No hi ha dubte del valor històric i patrimonial del diari Vinaròs: des de 1957, quasi sense interrupcions fins l’actualitat recull setmanalment les notícies i esdeveniments que tenen lloc a Vinaròs, retalls d’història, anècdotes, i també anuncis publicitaris de la ciutat i de la comarca del Baix Maestrat. Per tant, un recurs imprescindible per investigar sobre Vinaròs, però també, per recordar actes, persones i llocs de la comarca.
Davant  l’interès per revaloritzar el setmanari i recuperar una font d’investigació tan crucial per a la història de Vinaròs, l’Associació Amics de Vinaròs i la Universitat Jaume I van signar un conveni de col·laboració en l’àmbit bibliotecari i documental el 18 d’octubre de 2013. Una de les modalitats d’aquesta col·laboració indica textualment:
”Cooperar en projectes de preservació i difusió dels fons documentals d’ambdues institucions a través del Repositori UJI”.

Des de la Biblioteca de la Universitat Jaume I estem apostant molt fort per aquesta forma de cooperació entre la universitat i les institucions de la província. De fet, des dels seu inicis, la universitat s’ha caracteritzat per estar molt integrada en el seu entorn social. Aquesta cooperació resulta molt útil per a aquelles institucions que tenen importants fons documentals però no disposen de personal qualificat ni dels recursos econòmics i d’infraestructura necessaris per al seu tractament i difusió. Aquesta fórmula de cooperació documental també aporta beneficis a la Biblioteca de la Universitat: permet incrementar la varietat i riquesa dels fons documentals a oferir als nostres usuaris, rentabilitzant els recursos de què disposem i aprofitant els avantatges dels serveis virtuals. En conseqüència, per a les dos institucions suposa un augment del nombre d’usuaris, i també de la visibilitat del fons, perquè la plataforma de la Universitat, el Repositori UJI, permet arribar a més usuaris.

Per altra part, constatem com cada vegada més, els investigadors  i també professionals, estudiants i ciutadans en general estan interessats a conèixer i accedir a les fonts bibliogràfiques i documentals de Castelló. Ja no els serveix només que donem a conèixer referències del material documental a través del catàleg de la biblioteca o de bases de dades, sinó que els usuaris demanen poder consultar el text de forma remota i treballar amb aquest material, superant els problemes de la dispersió física dels documents.

Així, per a donar resposta a aquestes noves demandes dels usuaris, des de la Biblioteca de la Universitat Jaume I coordinem diferents projectes de digitalització, entre ells, el projecte de digitalització del Setmanari Vinaròs.

Quin ha estat el procés de digitalització i difusió de Vinaròs?

2

Com a resultat del conveni de col·laboració signat s’han portat a terme dues tasques: la digitalització dels primers 900 números del setmanari Vinaròs i la introducció d’aquests documents digitals en el Repositori UJI, assignant-li les metadades corresponents.

En total, s’han digitalitzat 834 números de Vinaròs, des del nº 1, datat el 30 de març de 1957 fins el nº 900, de 22 de juny  de 1974. Hi ha una llacuna entre els nº 460 i 529.
El procés de digitalització s’ha fet seguint les directrius del Ministeri de Cultura per a projectes de digitalització en biblioteques, arxius i museus. A partir de l’escaneig de l’original en paper s’han creat uns fitxers màsters de conservació, amb format tiff sense compressió i amb una resolució de 300 pp. Posteriorment, a partir d’aquests fitxers es van fer fitxers de consulta, amb menor resolució i en format pdf per poder pujar en el Repositori UJI. Per la forma de maquetació del diari, cada número correspon a un fitxer pdf.

Per dona3r més facilitats d’accés aquest fitxers pdf s’han tractat amb un programa OCR, per convertir les imatges en textos i poder seleccionar i copiar les parts de text que interessen. Per altra part, s’han creat marcadors de cada apartat del setmanari de manera que es pot navegar per cada una de les notícies del diari a través del seu índex.

Una vegada digitalitzat el diari, la següent tasca ha consistit en la introducció en el Repositori UJI, dins la Biblioteca Digital de Castelló.

La finalitat de la Biblioteca Digital de Castelló és, com el seu propi nom indica, ser un punt d’accés al material bibliogràfic i documental escrit per autors castellonencs o que tracten sobre els nostres pobles, ja siguen llibres, documents, plànols, fotografies, arxius sonors, etc.

Dins l’apartat de revistes i col·leccions castellonenques, que recull aquest tipus de material d’àmbit local o provincial, es troba Vinaròs: Setmanari de divulgació i informació local.

Per incloure els exemplars digitalitzats en el Repositori UJI, es segueixen també unes directrius internacionals, mitjançant la introducció de metadades Dublin Core, i el compliment dels requisits que marca Europeana. En altres paraules, les metadades es la informació que acompanya cada fitxer: autor, títol, editor, paraula clau, etc. i són les que permetran buscar per aquests camps.

Com es pot buscar el diari de Vinaròs en el Repositori UJI4?

Hi ha dos opcions principals:

  • Navegar per col·leccions fins arribar a Vinaròs. Llistar per títol o per data de publicació. Així podem vore des del primer número fins l’últim.
  • Buscar per paraules, que es poden trobar en el camp autor, títol, paraula clau o dins el text.

Per altra part, de cada número es pot vore les estadístiques d’ús.

En quant al contingut, en aquests primers anys, el setmanari està escrit en castellà, també el mateix títol, amb alguna endevinalla o altre text en valencià. L’estructura sol ser similar en tots els números. Conté relats divulgatius sobre algun aspecte de la història de Vinaròs, actes i esdeveniments de la setmana, noticiari municipal: edictes, acords de l’ajuntament, batejos, defuncions, moviments del port, i seccions destinades a l’humor, endevinalles i “crucigramas”. No falten els anuncis publicitaris de comerços i indústries de Vinaròs i comarca.

A partir del 14 de maig de 1967 hi ha un canvi de numeració. Del nº 529 , es passa a començar el nº 1 de la Segona època, fins el nº 202. A partir del 27 de març de 1971, es torna a la numeració originària i continua amb el nº 731 (suma dels 529 i 202) fins l’actualitat.

En el Repositori UJI tenim molta cura amb el respecte als drets d’autor, cosa que no és incompatible amb l’impuls que li donem a l’accés obert. En aquest sentit, el diari de Vinaròs, com a publicació gratuïta i antiga en el temps, és una obra en domini públic, com s’indica en cada registre. Això vol dir, que qualsevol pot accedir i reutilitzar la informació que conté (copiar, modificar, distribuir, etc.), citant sempre la procedència, sense demanar permís.

La difusió del material documental inclòs en el Repositori UJI no acaba en l’àmbit de la universitat sinó que el Repositori UJI és un dels proveïdors de contingut de  la Biblioteca Digital Europea: Europeana.

En definitiva, teniu ja a l’abast, des de qualsevol lloc i amb pocs clics, un nou recurs d’informació molt ric per conèixer la història de Vinaròs.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*