Format de citacions i referències bibliogràfiques del Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I

L’objectiu d’aquest apunt és servir de guia per a elaborar citacions i referències bibliogràfiques d’acord amb el format recomanat per Publicacions UJI per a la presentació d’originals.

La finalitat de confeccionar citacions i referències bibliogràfiques és que els lectors i lectores d’un treball acadèmic puguen identificar clarament les obres consultades per a confeccionar-lo, no importa el suport de les mateixes (imprès en paper, audiovisual, digital), o si han estat publicades o no. Així es compleixen tres objectius:

–           Donar credibilitat al treball

–           Complir la legislació vigent en temes de propietat intel·lectual

–           Utilitzar èticament la informació. El Codi Ètic de la Universitat inclou un apartat en aquest sentit.

 

L’estil bibliogràfic adoptat pel Servei de Publicacions de l’UJI és el conegut com a format Chicago Autor-data.

El sistema de citacions bibliogràfiques d’aquest estil té la particularitat de desenvolupar el nom de les persones autores, d’aquesta manera visibilitzen les dones, en la línia del II Pla d’igualtat de la Universitat. A més, és un sistema estàndard, el qual es troba en la major part de les utilitats bibliogràfiques, com veurem més endavant, per la qual cosa és molt fàcil obtenir la referència bibliogràfica correcta.

Chicago Autor-data

El manual d’estil Chicago té dos sistemes diferents per a redactar citacions i referències bibliogràfiques: Notes-bibliografia i Autor-data. El sistema recomanat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I és el sistema Autor-data i podeu consultar la versió resumida en línia.

chicago 1

 

Exemples

Llibres d’autoria única

(Fortanet Gómez 2013)

 

Fortanet Gómez, Inmaculada. 2013. CLIL in higher education: towards a multilingual language policy. Buffalo: Multilingual Matters.

 

Llibres d’autoria múltiple

S’hi inverteix només el primer autor o autora. Tots els autors es mencionen al llistat de referències. En haver-hi més de quatre autors, en la cita en el text només s’ha de mencionar el primer o la primera, seguit d’et al.

(Monlleó Peris, Medall Chiva i Fornas Pallarés 2014, 48) Monlleó Peris, Rosa, Iván Medall Chiva i Alfredo Fornas Pallarés. 2014. Biografies rescatades del silenci: experiències de guerra i postguerra a Castelló. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
(Krebs et al. 2011) Krebs, Jocelyn E., Elliott Goldstein, Stephen T. Kilpatrick i Benjamin Lewin. 2011. Lewin’s genes X. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.

 

Article d’una publicació periòdica i capítol d’un llibre

(Rodríguez López 2005) Rodríguez López, Joaquín. 2005. «Ciencia y comunicación científica: edición digital y otros fundamentos del libre acceso al conocimiento». El profesional de la información. EPI SCP. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1198649&info=resumen&idioma=SPA.
(Comellas Galla 2000) Comellas Galla, Núria. 2000. «Fonts d’informació: definició i formes». En La documentació a l’era de la informació, 145-59. Barcelona: UOC.

 

Referències bibliogràfiques de documents digitals:

Llibres consultats en Internet:

Martínez, Luis Javier. 2016. Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 2016. Santander. http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf.

Pàgines web:

Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones. 2016. «Guía breve Chicago-Deusto». Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones. Accés el 8 de maig de 2017. http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/chicago-es/chicago01-es-guiabreve.

 

Recursos per a elaborar referències bibliogràfiques

Moltes bases de dades inclouen aquest format entre les opcions disponibles per a exportar referències bibliogràfiques.

En la plataforma «Cerca tot»  de la Biblioteca de l’UJI, podeu exportar fàcilment els resultats de la cerca, fent clic sobre l’opció «Citar» que hi ha al costat de la referència que us interesse:

chi

chic

Altres cercadors i bases de dades també permeten exportar en el format, per exemple Scopus. En aquest cas, després de realitzar la cerca, cliqueu en l’opció «more» / «Create bibliography» que apareix sobre la referència que ens interesse, i després el format Chicago 16th (Autor-Data System)

chicago 2

chicago 3

Gestors bibliogràfics: Mendeley

L’ús de gestors bibliogràfics us permet inserir tant la citació breu en el text del document com el llistat de referències bibliogràfiques. És el mètode que recomanem des de la Biblioteca per a gestionar d’una manera eficaç les referències bibliogràfiques, ja que simplifica molt el treball relacionat amb la tasca de citar les fonts d’informació i permet, en molts casos, guardar i treballar amb els articles i documents que hem consultat.

Hem dedicat algunes entrades d’aquest blog a l’ús d’alguns gestors, com ara Mendeley  o Zotero .

En el gestor bibliogràfic Mendeley podeu seleccionar el format «Chicago Manual of Style 16th autor-date» en el menú «View / Citation Style» de Mendeley Desktop. Així podeu inserir de manera automàtica les citacions i les referències bibliogràfiques en el document fent servir el complement «Citation Plugin» en el processador de textos Word.

unnamed

La Biblioteca ofereix un servei de formació en l’ús del gestor bibliogràfic Mendeley, que podeu sol·licitar en línia en el següent enllaç:

http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/alfin/

 

Bibliografia recomanada

El lloc web de Publicacions de la Universitat Jaume I conté un apartat amb recomanacions als autors.

A més, us pot ser útil consultar la següent bibliografia:

The Chicago manual of style. 2010. 16th ed. Chicago: The University of Chicago Press.

«Chicago-style citation quick guide: 16th edition». 2017. The Chicago Manual of Style Online. Accés el 8 de maig de 2017. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones. 2016. «Guía breve Chicago-Deusto». Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones. Accés el 8 de maig de 2017. http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/chicago-es/chicago01-es-guiabreve

Torres Ripa, Javier. 2013. Manual de estilo Chicago-Deusto. Bilbao: Universidad de Deusto.

Turabian, Kate L., Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, i Joseph M. Williams. 2013. A Manual for writers of research papers, theses, and dissertations?: Chicago Style for students and researchers. Chicago: University of Chicago Press.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*