Informe de Biblioteca de l’any 2016

El passat mes de febrer va tindre lloc una reunió de la Comissió de Biblioteca on anualment es dóna compte de tot el treball que realitzem a la Biblioteca de l’UJI.

Aquest informe replega les dades més significatives de la feina  duta a terme durant l’any 2016, a més del volum d’adquisicions bibliogràfiques, tant dels llibres ingressats per compra, com els ingressats per donació i intercanvi.cropped-cropped-maria-exterior1.jpg

Així que els exemplars incorporats l’any 2016 al fons de la biblioteca són:

Per compra, un total de 5.953, dels quals 4.376 són en format paper i 1.577 en format digital. Per via de donacions s’ha rebut un total de 4.951 exemplars i per intercanvi amb altres institucions 234 exemplars.

Quant al procés tècnic i les dades de catalogació, cal dir que durant aquest any s’ha incrementat el catàleg de la biblioteca amb 15.074 exemplars més. A més la nostra biblioteca ha introduït un total de 2.955 ítems en la base de dades Dialnet. Per tipus de document: 2.834 articles de revista, 114 llibres i capítols de llibre i 7 tesis. Amb aquests nous registres bibliogràfics també fem com en anys anteriors, que es desenvolupe el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya; a més de contribuir en la creació del catàleg col·lectiu de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Cal senyalar també que hem posat en funcionament la bibliografia recomanada, introduint la relació d’assignatures i professors, amb els llibres recomanats en cada assignatura.

Pel que fa al préstec durant l’any 2016 s’han fet 142.228 préstecs de material bibliogràfic en paper i altres elements, com ordinadors, faristols, e-readers, calculadores científiques, etc.  També s’han prestat diversos tipus de material audiovisual com: càmeres de vídeo i de fotografia, webcams, gravadores, etc.027

El préstec de llibres s’ha fet al tauler de préstec assistit per personal de biblioteca i cada vegada més hem anat canalitzant als usuaris a què ho facen a les màquines d’autopréstec situades al hall de la biblioteca. Per préstec interbibliotecari hem tramitat un total de 3.500 comandes, de les quals 2.737 corresponen als nostres usuaris i 763 han estat demanades per altres biblioteques. La major part d’aquestes peticions corresponen a biblioteques de les  xarxes del CSUC i REBIUN. El servei de tele préstec ha atés en 2016 un total de 3.600 peticions procedents del personal docent i investigador de la nostra universitat.

Destacar també les sessions de formació que s’han realitzat, tant amb alumnes com en professors i investigadors.  Aquestes han estat un total de 191 activitats de formació d’usuaris entre sessions de formació a les aules i visites a la biblioteca principalment i el total d’usuaris participants ha estat de 4.157. També hem organitzat diverses formacions externes, que s’han impartit en línia, per a bases de dades especialitzades, com IEEE, Lexis Nexis i sobre publicació en revistes de Springer.

Respecte al Repositori Institucional en 2016, s’ha treballat en el canvi de servidor i migració a l’última versió del software i en total, actualment el Repositori UJI conté 31.805 documents, dels quals 25.584 estan en accés obert. Finalment remarcar que durant el 2016, hi ha un notable increment d’ús del Repositori respecte a l’any anterior:

– Nombre d’usuaris: 191.118

– Nombre de visites: 1.110.317

Aquestes són les dades més significatives, que no les úniques, perquè el treball que realitzem a la biblioteca és molt més extens i variat, sempre donant suport a la docència.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*