Informe de Biblioteca. Curs 2017/2018.

La Comissió de Biblioteca es va reunir el passat mes de febrer per donar compte de tot el treball que realitzem anualment a la Biblioteca de l’UJI.

La Biblioteca és un espai molt ben valorat per tota la comunitat universitària i molt especialment pels estudiants i així ho indica el seu nivell d’ús; ja que durant el curs 17/18 hi hagueren 975.952 entrades, unes 25.000 més que el curs anterior.

Dues de les fites més importants a remarcar en aquesta memòria, han estat la presentació de la Biblioteca Digital del Menador, al cor de la ciutat de Castelló i posada en funcionament del Portal del Coneixement Obert que recull tots els recursos en accés obert de la Universitat.

A més, l’informe presentat a la comissió replega les dades més significatives de la feina  duta a terme durant el curs 2017/2018, així com el volum d’adquisicions bibliogràfiques, tant dels llibres ingressats per compra, com els ingressats per donació i intercanvi.

Quant al procés tècnic i les dades de catalogació, cal dir que durant aquest any s’ha incrementat el catàleg de la biblioteca amb 11.260 exemplars més, en paper. Però pel que fa a llibres electrònics l’augment ha estat molt més considerable que altres anys, ja que ara comptem amb 16.368 llibres més i 4.238 revistes electròniques més.

També disposem de nous portals de llibres i revistes electròniques a text complet; a més de l’accés a noves bases de dades.

Destaquem que aquest curs passat hem consolidat la implementació de la normativa RDA de catalogació, tant en els registres del catàleg col·lectiu com en el local.

 

 

A més, la nostra biblioteca ha introduït diversa informació a la base de dades de Dialnet. Per tipus de document: 3.159 articles de revista, 39 llibres i capítols de llibre i 177 tesis.

Tots aquests nous registres bibliogràfics, fan que com en anys anteriors, es desenvolupe el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya; a més de contribuir en la creació del catàleg col·lectiu de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Quant a la bibliografia recomanada es refereix, hem introduït moltes més assignatures i professors, amb un total de 10.549 registres associats als llibres recomanats en cada assignatura.

Pel que fa al préstec durant el curs 2017/2018 s’han fet un total de 124.488 préstecs d’espais, portàtils, material audiovisual i bibliogràfic. A banda, estan  les consultes i baixades de revistes i llibres electrònics a text complet de la nostra Biblioteca Virtual.

El préstec de llibres s’ha fet al tauler de préstec assistit per personal de biblioteca i cada vegada més hem anat canalitzant als usuaris a què ho facen a les màquines d’autopréstec situades al hall de la biblioteca.

 

Continuem oferint el servei de préstec interbibliotecari als nostres usuaris i també al personal docent i investigador de la nostra universitat, amb el servei de tele préstec.

Destacar les sessions de formació que s’han realitzat, tant amb alumnes com en professors i investigadors; amb un total de 204 sessions, entre formació a les aules i a la biblioteca principalment. El total d’usuaris participants ha estat de 4.194.

També hem organitzat visites guiades per la biblioteca a futurs estudiants i diverses formacions externes, que s’han impartit en línia, per a bases de dades especialitzades. A més la biblioteca ha impartit un curs de Formació Transversal a l’Escola de Doctorat, en versió presencial i en línia.

Respecte al Repositori Institucional, aquest s’ha consolidat com a plataforma de la investigació en Castelló i sobre  Castelló. Actualment el Repositori UJI conté 40.912 documents, dels quals 32.133 estan en accés obert. Finalment en l’àmbit d’ús, durant aquest curs, el Repositori ha rebut un total    d’1.050.408 visites, el que mostra l’interès i utilitat d’aquesta eina per als usuaris.

Sempre des de la Biblioteca i com a objectiu principal, ha estat donar suport a la investigació i a la docència; i aquestes són algunes de les dades més significatives del que fem. Encara que, el nostre treball és molt més extens i variat.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*