La Biblioteca

La Biblioteca de la Universitat Jaume I es concep com un centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació. Per tant proporciona suport a la docència, a la investigació i a l’autoaprenentatge, contribuint d’aquesta manera a l’excel·lència universitària.

A la Biblioteca també s’uneix l’Arxiu General i el Centre de Documentació Europea, a més d’altres centres més específics.

Per a aconseguir els seus objectius, la Biblioteca gestiona col·leccions bibliogràfiques especialitzades, bases de dades i material audiovisual. A més, compta amb un repositori institucional que inclou tota la producció científica de la Universitat i facilita la preservació i l’accés digital a diversos tipus de documents.

La nostra finalitat és satisfer les necessitats d’informació de tots els usuaris posant al vostre abast gran quantitat i varietat de recursos d’informació i diferents serveis, que podeu conéixer a través de la web o de les nostres xarxes socials: twitter, facebookslideshare o pinterest.