THE EMBEDDED LIBRARIAN

És una expressió anglesa que podríem traduir la com el bibliotecari integrat i que fa referència a un tipus de professional de la informació que no espera a què els usuaris vagin a ell cercant informació sinó que és el professional el que va als departaments dels diferents centres d’investigació per a integrar-se en ells, és a dir, per a participar de manera activa en el procés educatiu i formatiu, assessorant els investigadors en la seva tasca de publicar el resultat dels seus treballs.

I perquè publicar? Quines són les raons i els motius que porten a un investigador a posar a l’abast de tothom el resultat del seu treball?

Doncs, en primer lloc, per l’expressió anglesa “publish or perish”. Si no publiques, no ets ningú, estàs mort, metafòricament parlant, per a la comunitat científica. Si investigues, estàs en l’obligació de publicar i difondre entre els col·legues els teus “descobriments”. No fer-ho no tindria sentit. A més no seria ciència, ja que tot ha de poder ser contrastat.

Una altra raó primordial per publicar és l’avaluació a què estan sotmesos els investigadors a les universitats i que els obliga a estar entre els primers llocs de les classificacions per a mantenir els seus grups de treball  i projectes d’investigació.

science 2.0 Continue reading THE EMBEDDED LIBRARIAN