Com n’és d’obert?

Com n’és d’obert?

Ignasi Labastida

Oficina de Difusió del Coneixement, CRAI Universitat de Barcelona

Aquesta setmana sentirem a parlar molt de l’accés obert, però què entenem com a obert?

openaccesslogo

Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer quan veiem escrit el terme “OPEN” o sentim que algú el pronuncia.  Actualment el terme “accés obert” s’utilitza amb diferents sentits i podem arribar a entendre coses que no són.  Per exemple, hi ha gent que ofereix gratuïtament una obra, un recurs o unes dades i diu que ho fa de forma oberta. Però n’hi ha prou? Cal oferir alguna cosa més enllà de la gratuïtat en l’accés?

Si anem a cercar alguna definició més o menys consensuada ens trobarem que cal oferir algun tipus de reutilizació. Per exemple, la definició que segueix l’Open Knowledge Foundation ens indica clarament que cal permetre la redistribució i la reutilització, incloent-hi l’autorització per realitzar obres derivades, que no hi hagi cap tipus de discriminació per a cap persona ni per a cap ús, i que no s’imposi cap restricció tecnològica. Si llegim la definició proposada en la Iniciativa de Budapest ens trobarem que com a accés obert s’entèn “que estigui disponible de manera gratuïta a Internet, i que qualsevol usuari estigui autoritzat a llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o afegir un enllaç al text complet d’aquests articles, rastrejar-los per a la indexació, incorporar-los com a dades en un programa informàtic o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit que sigui lícit, sense barreres econòmiques, legals ni tècniques” Continue reading Com n’és d’obert?