XIII Workshop REBIUN sobre projectes digitals

La biblioteca de l´UJI ha participat al XIII Workshop sobre Projectes Digitals de REBIUN, celebrat el 2 i 3 d’octubre a Zamora, organitzat per REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), concretament per la sectorial de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), Línea 3 del III Pla Estratègic de REBIUN 2020.

1Aquestes jornades han estat dedicades al llibre electrònic (llibre-e) des d’una perspectiva bibliotecària, en les quals s’ha fet una anàlisi de l’estat de la seua integració en les col·leccions de les biblioteques universitàries, de les modalitats de comercialització del llibre en format digital i de quines són les preferides per les biblioteques, així com de les diverses plataformes d’accés i els sistemes de lectura.

La trobada ha esdevingut un fòrum en el qual s’han compartit les experiències de les biblioteques sobre la gestió de les col·leccions, l’ús de la bibliografia recomanada en format electrònic, el disseny d’un pla de màrqueting intern per promocionar la seua compra i ús i altres accions al voltant del desenvolupament de les col·leccions de llibre-e.

Un altre dels temes tractats, i que és de gran actualitat en aquest moment, ha estat el model de préstec digital, servei que estan començant a oferir les biblioteques espanyoles.

2 Continue reading XIII Workshop REBIUN sobre projectes digitals