Saps com fer una queixa a la Biblioteca?

enessima.es

 De vegades com a usuaris d’un servei que tots som alguna vegada, tenim la sensació de què ens han tractat de manera inapropiada o de què no hem obtingut el que esperàvem d’ell. O potser el que estem és encisats amb el servei i volem expressar la nostra satisfacció. I també pot esdevenir que se’ns acudeixi una idea per millorar algun aspecte i ens agradaria que ens escoltessin.

Com podem expressar la nostra opinió bé siga una queixa com un suggeriment o una felicitació?
Doncs, hi han dues maneres:

D’una banda tenim la manera tradicional és a dir, la bústia de queixes i suggeriments on podeu dir la vostra. A la Biblioteca de la Universitat Jaume I trobareu unes bústies físiques on podeu dipositar la vostra opinió per escrit. També podeu fer-ho electrònicament a l’adreça de correu biblioteca@uji.es o bé utilitzant el formulari electrònic general de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions de la Universitat, conegut com Bústia UJI.

Per altra banda, tenim les xarxes socials, sobretot Facebook i Twitter, que avui en dia estan essent un dels canals més utilitzats pels usuaris per molts motius, entre ells per la immediatesa en la que es publiquen els comentaris i per la interacció que es dona, acurtant distàncies entre biblioteca/bibliotecaris i usuaris. A més les xarxes socials presenten les últimes novetats i notícies en temps real amb la qual cosa, els usuaris estan més informats.

Les xarxes socials són un magnífic canal de comunicació amb els usuaris que cal aprofitar de la millor manera. Així tots i totes, Biblioteca i usuaris estarem més connectats, més informats i en definitiva més satisfets.

La Biblioteca UJI y las redes sociales

1. Las redes sociales y las bibliotecas

Tradicionalmente las bibliotecas custodiaban la información y los servicios que ofrecían en sus edificios. Con el paso del tiempo esta realidad se ha transformado hasta llegar a la actualidad, donde internet y últimamente las redes sociales han cambiado la manera en la que las bibliotecas interactúan con sus usuarios. Internet se ha convertido en una herramienta de información masiva,  ya en 2012 había más de 2400 millones de usuarios1, y el 85% estaban en las redes. Además, la mayoría de las necesidades de información de los jóvenes (la generalidad de nuestros usuarios) se inicia en internet, y son muchos los que utilizan las redes sociales para conseguir esa información.

Ante esta realidad, son muchas las bibliotecas universitarias que se están posicionando en las redes sociales, y se habla ya de bibliotecas 2.0. Esta nueva concepción de Biblioteca se basa sobre todo en la participación entre bibliotecarios y usuarios, en la colaboración de los mismos en la creación de servicios físicos y virtuales, y en la incorporación (técnica y social) de las tecnologías 2.0 en los servicios tradicionales de las bibliotecas.

2. Biblioteca UJI 2.0

Ante el auge que está adquiriendo el uso de las herramientas de la web 2.0,  la Biblioteca de la Universitat Jaume I ha querido mejorar su presencia en internet y posicionarse en la web social 2.0, promoviendo contenidos y noticias de la actualidad de la Biblioteca, difundiendo sus servicios y recursos, y potenciando la interactividad con la comunidad universitaria  y el público en general. Desde principios del 2013, un grupo de trabajo de la biblioteca ha estado trabajando en este sentido.

El 23 de abril de 2013, coincidiendo con la fiesta de Sant Jordi, la Biblioteca inició su andadura en las redes sociales con facebooktwitter. En junio del mismo año lo hizo en SlideShare y hoy, 16 de septiembre de 2013, y coincidiendo con el acto de inauguración del curso académico 2013-2014, presentamos el blog a toda la comunidad universitaria.

Continue reading La Biblioteca UJI y las redes sociales