COM ELABORAR UN TREBALL ACADÈMIC

comelaboraruntreballacademic

Has de fer un treball de classe i no saps com començar? Estàs preocupat per presentar el teu Treball Fi de Grau (TFG) o el Treball Fi de Màster (TFM)? Aquí trobaràs unes pautes per realitzar el teu treball acadèmic, amb enllaços on consultar més informació.

 Passos a seguir:

1.       Escollir el tema
2.       Localitzar i avaluar la informació
3.       Redactar el treball
4.       Exposar i publicar el treball

 

Continue reading COM ELABORAR UN TREBALL ACADÈMIC