Vocacions científiques: d’astronautes a James Bond

Com naix la vocació científica? Què volien ser els investigadors i investigadores quan eren petits? El vídeo Vocacions científiques: d’astronautes a James Bond recull els testimonis de 24 investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I. Astronauta, professor, veterinària, psicòloga, actriu, futbolista o James Bond, les vocacions eren molt variades i en la majoria dels casos la trajectòria científica es va presentar més tard, encara que sí que coincideixen molts a assenyalar que ja des de petits tenien un caràcter curiós i indagador.

El vídeo ha sigut produït per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, en el marc del projecte «Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de l’UJI» desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios. El projecte s’ha completat amb quatre vídeos sobre grups d’alt rendiment de la Jaume I, un vídeo en què el personal investigador reflexiona sobre l’aportació de la ciència a la societat i 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Setembre, 2014

Fem ciència excel·lent: grup d’Economia Experimental i Computacional

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, ha produït sis vídeos dirigits a fomentar les vocacions científiques, conscienciar de la importància de l’aportació de la ciència en el progrés de la societat i promoure alguns dels grups d’investigació d’excel·lència de la Universitat, entre els que es troba el grup d’Economia Experimental i Computacional de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Les produccions audiovisuals s’emmarquen en el projecte “Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de la Universitat Jaume I de Castelló” desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios.

El projecte s’ha completat amb la realització de 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. Així, els membres del grup d’Economia Industrial i Experimental defineixen risc sistèmic, equilibri de Nash, presa de decisions sota incertesa i funció de probabilitat ponderada. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització dels vídeos, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Setembre 2014

Fem ciència excel·lent: Laboratori de Psicologia i Tecnologia (Labpsitec)

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, ha produït sis vídeos dirigits a fomentar les vocacions científiques, conscienciar de la importància de l’aportació de la ciència en el progrés de la societat i promoure alguns dels grups d’investigació d’excel·lència de la Universitat, entre els quals es troba el Laboratori de Psicologia i Tecnologia (Labpsitec) de la Facultat de Ciències de la Salut. Les produccions audiovisuals s’emmarquen en el projecte “Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de la Universitat Jaume I de Castelló” desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios.

El projecte s’ha completat amb la realització de 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. Així, els membres de Labpsitec defineixen teràpia emocional en línia, trastorn adaptatiu i psicologia positiva. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització dels vídeos, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

Ucc+i UJI. Setembre 2014

Fem ciència excel·lent: Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, ha produït sis vídeos dirigits a fomentar les vocacions científiques, conscienciar de la importància de l’aportació de la ciència en el progrés de la societat i promoure alguns dels grups d’investigació d’excel·lència de la Universitat, entre els que es troba el Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Les produccions audiovisuals s’emmarquen en el projecte “Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de la Universitat Jaume I de Castelló” desenvolupat gràcies a la col•laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios.

El projecte s’ha completat amb la realització de 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. Així, els membres del grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics defineixen optoelectrònic, cèl·lula microbiana, cèl·lula solar i nanotecnologia. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització dels vídeos, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI, setembre 2014

Fem ciència excel·lent: Grup de Traducció i Comunicació en els Mitjans Audiovisuals

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, ha produït sis vídeos dirigits a fomentar les vocacions científiques, conscienciar de la importància de l’aportació de la ciència en el progrés de la societat i promoure alguns dels grups d’investigació d’excel·lència de la Universitat, entre els quals es troba el grup de Traducció i Comunicació en els Mitjans Audiovisuals (TRAMA) de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Les produccions audiovisuals s’emmarquen en el projecte “Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de la Universitat Jaume I de Castelló” desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios.

El projecte s’ha completat amb la realització de 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. Així, els membres del grup TRAMA defineixen traducció per a l’accesibilitat, localització de videojocs, subtitulació i doblatge. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització dels vídeos, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Setembre, 2014

De la sostenibilitat al benestar: aportacions de la ciència a la societat

Per què és necessari investigar? Quin és el paper de la ciència en el món actual? 24 investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I reflexionen sobre la importància dels avanços científics en el vídeo De la sostenibilitat al benestar: aportacions de la ciència a la societat. Millorar la qualitat de vida, fer un món més sostenible, superar nous reptes, desenvolupar nous coneixements, avançar en nous camps socials i aportar visió crítica són alguns dels objectius de la ciència destacats pels investigadors i investigadores.

El vídeo ha sigut produït per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat Jaume I, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions, en el marc del projecte «Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups d’investigació d’alt rendiment de l’UJI» desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de les empreses Facsa i Iproma del grup Gimeno Servicios. El projecte s’ha completat amb quatre vídeos sobre grups d’alt rendiment de la Jaume I, un vídeo en què el personal investigador reflexiona sobre l’aportació de la ciència a la societat i 15 vídeos de vocabulari científic en què s’expliquen conceptes relacionats amb el treball d’investigació de cada un dels grups. A fi d’afavorir l’accessibilitat de totes les persones i la internacionalització, tots els productes audiovisuals estan subtitulats en espanyol per a persones sordes i en anglès.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Setembre 2014

Rodríguez Tranche: «La crisi del cinema espanyol és un tòpic del qual és difícil desprendre’s»

«La societat considera que el cinema espanyol és un sector fràgil cal cuidar i protegir, però del qual se sent desenganxada», ha indicat el professor de Comunicació Audiovisual de la Universitat Complutense de Madrid, Rafael Rodríguez Tranche, durant la seua intervenció en el curs d’estiu «El cinema espanyol en la cultura actual: nous models de gestió i creació» celebrat ala Universitat Jaume I de Castelló.

Per a Rodríguez Tranche, parlar sobre la crisi del cinema espanyol «és un recurs fàcil i autoexplicatiu» basat en la seua història i en la seua forma de desenvolupament, que, a excepció de l’època de la Segona República, «sempre s’ha mogut en una inestabilitat permanent» recolzada en el proteccionisme de les administracions públiques, perquè «és cert que s’han fet pel·lícules adaptades a la legislació que han pervertit el funcionament econòmic del sector cinematogràfic espanyol».

Més informació.

Vídeo complet de la conferència en diferents formats.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

SCP UJI. Juliol 2014

Vocabulari científic: Teràpia emocional en línia

Soledad Quero, investigadora del Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I, descriu el concepte teràpia emocional en línia.

Este vídeo s’inclou dins de la categoria vocabulari científic que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

[Vídeo subtitular en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Juny 2014

Vocabulari científic: Trastorn adaptatiu

Soledad Quero, investigadora del Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I, descriu el concepte trastorn adaptatiu.

Este vídeo s’inclou dins de la categoria vocabulari científic que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Juny 2014

Vocabulari científic: Psicologia positiva

Luis Farfallini, investigador del Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I, descriu el concepte psicologia positiva.

Este vídeo s’inclou dins de la categoria vocabulari científic que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]

UCC+i UJI. Juny 2014

Enllaços d'interès

Ciència UJI

Investigación UJI
El gusto de investigar
Estudia e Investiga

Agències de notícies científiques

SINC
Alphagalileo
EurekAlert

Associacions i organitzacions

Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)
Fundación Española para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
Comcired
Amigos de la Ciencia
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), webs de divulgación
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (Asecic)
European Union of Science Journalists’ Associatons
World Federation of Science Journalists