Compostos amb activitat anticancerosa

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Pavia (UP) han patentat nous compostos amb una potent activitat anticancerosa en línies de cèl·lules tumorals de mama i còlon que presenten una baixa toxicitat en cèl·lules sanes, el que pot disminuir notablement els efectes secundaris durant el tractament de quimioteràpia. A més, els nous compostos també poden inhibir l’expressió d’oncogèns (gens que predisposen al càncer) bloquejant la generació de telomerasa i d’altres proteïnes relacionades amb l’activitat tumoral. Més informació.

UCC+i UJI. Febrer 2017

L’UJI mostra que el cerebel és crucial per a entendre la vulnerabilitat a l’addicció a drogues

Un equip internacional de recerca liderat per la Universitat Jaume I (UJI) ha demostrat que el cerebel, al contrari del que es pensava, compleix funcions que van més enllà de l’esfera motora i pot ser corresponsable de les alteracions cerebrals associades al consum addictiu de drogues. Les conclusions, que es mostren en dues recents revisions publicades en Neuroscience & Biobehavioral Reviews i Journal of Neuroscience, suposarien un pas endavant cap al disseny de noves teràpies per al futur. Més informació.

UCC+i Universitat Jaume I. Febrer 2017

L’UJI dissenya materials fotovoltaics menys tòxics

L’Institut Universitari d’Investigació de Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha participat en el projecte europeu Sunflower, l’objectiu del qual ha sigut el desenvolupament de materials orgànics fotovoltaics menys tòxics i viables per a la producció industrial. Un consorci format per 17 institucions, tant de recerca com empresarials, ha dut a terme aquest projecte europeu de l’àmbit de la nanotecnologia durant quatre anys i amb un pressupost global de 14,2 milions d’euros, amb un finançament de 10,1 milions del Setè Programa Marc de la Comissió Europea.

Més informació:
www.uji.es/com/investigacio/arxiu/noticies/2017/1/sunflowers/

UCC+i UJI. Gener 2017.

L’UJI obté la primera Consolidator Grant europea de dos milions d’euros per a produir cèl·lules solar

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha obtingut la primera Consolidator Grant del Consell Europeu d’Investigació (ERC) de dos milions d’euros per a produir cèl·lules solars amb materials de naturalesa diversa, com ara els punts quàntics col·loïdals i les perovskites d’halur. El professor Iván Mora Seró ha aconseguit el finançament de No-LIMIT en una de les convocatòries europees més competitives.

Més informació

UCC+i UJI Gener 2017

Vocabulari científic: comportament maternal

Ferran Martínez-García, catedràtic de Biologia Cel·lular i coordinador del grup NeuroFun de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, descriu el concepte de comportament maternal.
Aquest vídeo s’inclou dins de la categoria «vocabulari científic» que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

UCC+i UJI. Gener 2017

Vocabulari científic: prolactina

Hugo Salais López, investigador del grup NeuroFun de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, descriu el concepte de prolactina.
Aquest vídeo s’inclou dins de la categoria «vocabulari científic» que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

UCC+i UJI. Gener 2017

Agressivitat maternal abans del part

Una investigació desenvolupada pel grup de Neuroanatomia Funcional (NeuroFun) de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha demostrat que l’hormona prolactina i els lactogens placentaris, hormones semblants a la prolactina produïdes per la placenta, actuen sobre el cervell femení durant la gestació provocant canvis en el comportament i en la funció mental de les mares, entre les quals hi ha l’agressivitat o la motivació per a tenir cura de les cries. Les conclusions d’aquest treball s’han publicat en la revista Brain Structure and Function.

Més informació

Versió en castellà amb subtítols per a persones sordes.

UCC+i UJI. Novembre 2016

Vocabulari científic: investigació i innovació responsables

Francisco Fernández Beltrán, director del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I i membre del grup d’investigació per a la Gestió de l’Ètica i de la Responsabilitat Social GERSE, descriu el concepte d’investigació i innovació responsables.

Aquest vídeo s’inclou dins de la categoria «vocabulari científic» que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

UCC+i UJI. Gener 2017

Xarxes socials com a oportunitat de difusió de la investigació

La responsable de la Unitat de Xarxes Socials del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, Amparo Soriano Ibáñez, ofereix una xarrada sobre les xarxes socials com a oportunitat de difusió de la investigació en el marc del Taller de comunicació social de la ciència per al personal investigador i personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I en l’edició de 2016.

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de l’UJI, pertanyent a la xarxa d’UCC+i de la FECYT i adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions de la Jaume I, organitza la jornada de formació que compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, l’Escola de Doctorat de l’UJI i l’Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura.

UCC+i UJI. Novembre 2016.

Un model per a afavorir la recerca responsable a partir de la comunicació de la ciència

Quins són els interessos als quals ha de respondre la ciència? Quin paper juga la societat en el desenvolupament científic i tecnològic? Qui decideix sobre què i com s’investiga? Són algunes de les qüestions a les quals la recerca i innovació responsables —responsible research and innovation (RRI)— tracta de donar resposta. Impulsada per la Unió Europea, l’RRI reivindica que comunitat científica i societat treballen juntes perquè els processos i resultats de la ciència responguen a les expectatives i valors de la societat. Amb la finalitat d’avançar en el desenvolupament de l’RRI, un equip d’investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un model de comunicació ètica de la ciència que reivindica la importància de la comunicació i el diàleg per a aconseguir una ciència responsable.

L’estudi «La comunicació de la recerca i innovació responsable en les unitats de cultura científica i de la innovació: una proposta de model» ha comptat amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) i la col·laboració de la xarxa d’unitats de cultura científica i de la innovació de les universitats i centres de recerca espanyols. A través de l’estudi,un equip d’investigadors dëtica i Comunicació ha desenvolupat un model que posa de manifest com la informació proactiva, l’escolta de les demandes socials, el diàleg i la rendició de comptes resulten aspectes fonamentals per a avançar cap a una ciència més participativa i alineada amb els interessos de la societat.

Més informació

Enllaços d'interès

Ciència UJI

Investigación UJI
El gusto de investigar
Estudia e Investiga

Agències de notícies científiques

SINC
Alphagalileo
EurekAlert

Associacions i organitzacions

Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)
Fundación Española para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
Comcired
Amigos de la Ciencia
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), webs de divulgación
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (Asecic)
European Union of Science Journalists’ Associatons
World Federation of Science Journalists

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies