Research Pitches 2016: «Guided learning diary tool». Lorena Bort Mir

La investigadora Lorena Bort Mir del Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada (Gresca) ha obtingut el segon premi en la primera edició del concurs Research Pitches organitzat per la Universitat Jaume I. En el vídeo explica la guided learning diary tool, un diari d’aprenentatge guiat per a promoure i avaluar els processos metacognitius de l’estudiantat en l’educació superior.

La primera convocatòria d’aquest certamen, promogut des del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, ha aconseguit la participació de 32 treballs, procedents de totes les branques de coneixement impartides a l’UJI. El 53% de les persones que s’ha presentat han sigut dones i el 47%, homes.

L’objectiu del concurs Research Pitches, que ha comptat amb el patrocini de Banco Santander, era promoure les habilitats comunicatives de la comunitat investigadora de l’UJI amb l’objecte de valorar i fomentar el seu esforç i capacitat per a acostar la ciència a la societat mitjançant un breu monòleg.

Més informació

Research Pitches 2016: «Guided learning diary tool». Lorena Bort Mir

La investigadora Lorena Bort Mir del Grupo de Investigación en Semántica Contrastiva y Aplicada (Gresca) ha obtenido el segundo premio en la primera edición del concurso Research Pitches organizado por la Universitat Jaume I. En el vídeo explica la guided learning diary tool, un diario de aprendizaje guiado para promover y evaluar los procesos metacognitivos del estudiantado en la educación superior.

La primera convocatoria de este certamen, promovido desde el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, ha conseguido la participación de 32 trabajos, procedentes de todas las ramas de conocimiento impartidas en la UJI. El 53% de las personas que se ha presentado han sido mujeres y el 47%, hombres.

El objetivo del concurso Research Pitches, que ha contado con el patrocinio de Banco Santander, era promover las habilidades comunicativas de la comunidad investigadora de la UJI con el objeto de valorar y fomentar su esfuerzo y capacidad para acercar la ciencia a la sociedad mediante un breve monólogo.

Más información

Research Pitches 2016: «The victims of corruption». Christa M. Madrid Boquín

La investigadora Christa María Madrid Boquín del Due Process Research Group (DUPRO-RG) ha sigut la guanyadora de la primera edició del concurs Research Pitches organitzat per la Universitat Jaume I. La presentació sobre el projecte «The victims of corruption», coordinat pel professor Juan Luis Gómez Colomer i en el qual també participen les professores Andrea Planchadell Gargallo i Ana Beltrán Montoliu, ha sigut el millor valorat pel jurat del certamen.
La primera convocatòria d’aquest certamen, promogut des del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, ha aconseguit la participació de 32 treballs, procedents de totes les branques de coneixement impartides a l’UJI. El 53% de les persones que s’ha presentat han sigut dones i el 47%, homes.
L’objectiu del concurs Research Pitches, que ha comptat amb el patrocini de Banco Santander, era promoure les habilitats comunicatives de la comunitat investigadora de l’UJI amb l’objecte de valorar i fomentar el seu esforç i capacitat per a acostar la ciència a la societat mitjançant un breu monòleg.

Més informació

Research Pitches 2016: «The victims of corruption». Christa M. Madrid Boquín

La investigadora Christa María Madrid Boquín del Due Process Research Group (DUPRO-RG) ha sido la ganadora de la primera edición del concurso Research Pitches organizado por la Universitat Jaume I. La presentación sobre el proyecto «The victims of corruption», coordinado por el profesor Juan Luis Gómez Colomer y en el que también participan las profesoras Andrea Planchadell Gargallo y Ana Beltrán Montoliu, ha sido el mejor valorado por el jurado del certamen.
La primera convocatoria de este certamen, promovido desde el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, ha conseguido la participación de 32 trabajos, procedentes de todas las ramas de conocimiento impartidas en la UJI. El 53% de las personas que se ha presentado han sido mujeres y el 47%, hombres.
El objetivo del concurso Research Pitches, que ha contado con el patrocinio de Banco Santander, era promover las habilidades comunicativas de la comunidad investigadora de la UJI con el objeto de valorar y fomentar su esfuerzo y capacidad para acercar la ciencia a la sociedad mediante un breve monólogo.

Más información

Research Pitches 2016: «The victims of corruption». Christa M. Madrid Boquín

Researcher Christa María Madrid Boquín from the Due Process Research Group (DUPRO-RG) has been the winner of the first Research Pitches contest organised by the Universitat Jaume I. The presentation on the project “The victims of corruption”, coordinated by the lecturer Juan Luis Gómez Colomer and in which lecturers Andrea Planchadell Gargallo and Ana Beltrán Montoliu also participated, has been the best valued by the jury of the contest.

The first call for this event, promoted by the Vice-rectorate for Internationalization, Cooperation and Multilingualism, has attracted 32 papers from all the branches of knowledge taught at the UJI. 53% of the people who presented their monologues were women and 47% were men.

The objective of the Research Pitches contest, sponsored by Banco Santander, was to promote the communicative skills of the UJI research community in order to value and encourage their effort and ability to bring science closer to society through a brief monologue.

More information

Emocionatest: Emotional understanding in childhood

Researchers in psychology and education from the Universitat Jaume I (UJI) have created Emocionatest, an application for mobile phones and tablets that enables to evaluate the emotional competence of children aged between three and twelve in a friendly, interactive gaming environment. This app facilitates the diagnosis of abnormalities or delays when children recognize and manage their emotions and is addressed to the psycho-educational community. The new tool has been validated by field studies of a demonstration project for the creation of a prototype funded by the UJI and supervised by the Office for Cooperative Research and Technological Development (OCIT) of this academic institution.

More information

Video with subtitles in English and Spanish

UCC+i UJI. October 2016

Emocionatest: Compresió emocional en la infància

Investigadors en psicologia i educació de la Universitat Jaume I (UJI) han creat Emocionatest, una aplicació per a mòbil i tauleta que permet avaluar, en un entorn amigable, interactiu i de joc, la competència emocional dels infants d’edats compreses entre tres i dotze anys. Aquesta app facilita la diagnosi d’anomalies o retards dels xiquets a l’hora de reconèixer i gestionar les seues emocions i està dirigida a la comunitat psicoeducativa. La nova eina ha sigut validada mitjançant estudis de camp d’un projecte de demostració i creació del prototip finançat per l’UJI i supervisat per l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) d’aquesta institució acadèmica.

Més informació

Versió en castellà amb subtítols per a persones sordes.

UCC+i UJI. Octubre 2016

Emocionatest: Comprensión emocional en la infancia

Investigadores en psicología y educación de la Universitat Jaume I (UJI) han creado Emocionatest, una aplicación para móvil y tableta que permite evaluar, en un entorno amigable, interactivo y de juego, la competencia emocional de los niños de edades comprendidas entre tres y doce años. Esta app facilita la diagnosis de anomalías o retrasos de los niños a la hora de reconocer y gestionar sus emociones y está dirigida a la comunidad psicoeducativa. La nueva herramienta ha sido validada mediante estudios de campo de un proyecto de demostración y creación del prototipo financiado por la UJI y supervisado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) de esta institución académica.

Más información

Vídeo subtítulo en castellano e inglés para personas sordas.

UCC+i UJI. Octubre 2016

Science vocabulary: marketing

Diego Monferrer Tirado, professor of the Department of Business Administration and Marketing of the UniversitatJaume I, describes the concept “marketing”.

This video was produced by students of the Bachelor’s Degree in Audiovisual Communication from the UJI Cristina Carceller, BelénGarcía, RocíoMartínez, Arianne Olucha, MaríaPallarésPeris within the “Labcom-Ciència” project, coordinated by professor of the Department of Communication Sciences, Francisco López Cantos together with the Audiovisual Communication Laboratory and the Scientific Culture and Innovation Unit at the UniversitatJaume I in Castelló. This video is included in the category of “Science vocabulary”, which encompass short videos where researchers of the UJI appear explaining scientific terms related with their field of knowledge.

Video with subtitles in English.

Labcom-Ciència UJI 2015-2016

Vocabulari científic: màrqueting

Diego Monferrer Tirado, professor del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I, descriu el concepte de màrqueting.

Vídeo produït pels alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual de l’UJI Laura Albalate, ImmaBayarri, Clara Galán, Selene Martí i Irene Peris, dins del projecte Labcom-Ciència coordinat pel professor del Departament de Ciències de la Comunicació Francisco López Cantos, amb la col•laboració del Laboratori de Comunicació Audiovisual i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat Jaume I. Aquest vídeo està inclòs en la categoria de «vocabulari científic», que engloba peces breus en les quals el personal investigador de l’UJI col•labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

Vídeo subtitulat per a persones sordes.

Labcom-Ciència UJI 2015-2016

Links of interest

UJI Science

Investigación UJI
El gusto de investigar
Estudia e Investiga

Science news agencies

SINC
Alphagalileo
EurekAlert

Associations and organizations

Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)
Fundación Española para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
Comcired
Amigos de la Ciencia
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), webs de divulgación
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (Asecic)
European Union of Science Journalists’ Associatons
World Federation of Science Journalists

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies