Convocatòria de reunió del Claustre (Sessió 9)

Convocatòria de la sessió número 9 del Claustre de la Universitat que tindrà lloc el dia 22 de març 2018, a les 9:30 h en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 8 (22-11-2017).
 2. Informe del rector.
 3. Informe de la gestió realitzada durant el mandat del Claustre.
 4. Informe sobre el Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSU) de la Universitat Jaume I i aprovació, si escau, de la Comissió d’Ètica i RSU.
 5. Informe sobre la convocatòria d’eleccions al Claustre i a rector.
 6. Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, dijous 25 de gener

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora del dijous, 25 de gener de 2018, a les 12:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2.- Anàlisi, discussió i informe, sobre la proposta de Calendari Acadèmic curs 2018/19
3.- Anàlisi, discussió i informe, sobre la proposta de Documentació per la l’organització
del curs 2018/19
4.- Anàlisi, discussió i informe, sobre la proposta de l’Oferta d’Ocupació Pública de
PDI per a l’any 2018.
5.- Desenvolupament de la Carrera Professional del PAS per a l’any 2018.
6.- Informe sobre la proposta de Reglament de la Inspecció de Serveis de l’UJI
7.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria d’una plaça de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT del PDI
8.- Torn obert de paraules.

STEPV-UJI demana el pagament total de la Carrera Professional

El 22 de novembre STEPV presentà una proposta d’esmena a la disposició addicional 26ª del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2018, per tal que el PAS de les universitats públiques perceba en 2018 un percentatge superior al 66% de les quanties del complement de carrera professional. La proposta la va presentar per registre a la mesa i als grups parlamentaris Compromís, Ciudadanos, PSPV-PSOE i PODEMOS/PODEM. 

El diari de Sessions de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda, que tingué lloc el dia 13 de desembre de 2017, arreplega la intervenció del diputat David Torres Garcia, del grup parlamentari PODEMOS/PODEM a les Corts Valencianes, defensant l’esmena presentada, (intervenció que trobareu a la pàgina 1381), consistent en fixar en un import mínim del 66% del complement de carrera professional per al PAS de les universitats públiques.

L’esmena sobre la carrera professional, que és la nº 51, s’aprovà per 9 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

Com que ha desaparegut en la Llei de Pressupostos el límit del 66% de la carrera professional, i que les universitats no necessiten cap autorització per part de la Generalitat, la decisió correspon exclusivament als equips rectorals.

Donada l’aprovació de l’esmena als Pressupostos de la Generalitat per al 2018, on s’estableix en un 66% el percentatge mínim a pagar en concepte de la Carrera Professional del PAS, la secció sindical del STEPV a l’UJI demana en aquest escrit presentat per registre, el pagament total de la Carrera Professional.

Sessió de la Mesa Negociadora, dimarts 12 de desembre

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora del dimarts, 12 de desembre de 2017, a les 12:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, amb el següent ordre del dia:

1.– Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI.

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Calendari laboral del PAS 2018.

4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal del PAS de l’any 2018.

5.- Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, divendres 25 de novembre

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora per al divendres, 24 de novembre de 2017, a les 11:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, amb el següent ordre del dia:

 1. – Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. – Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PAS 2016.
 3. – Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PDI 2016.
 4. – Anàlisi, discussió i informe  de barems específics dels departaments per a les convocatòries de professorat contractat.
 5. – Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 2017 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic d’universitat de 2017.
 6. – Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI.
 7. – Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de canvi de dedicació docent de professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI.
 8. – Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT del PDI.

9.- Torn obert de paraules.

Convocatòria de reunió del Claustre (Sessió 8)

Convocatòria de la sessió número 8 del Claustre de la Universitat que tindrà lloc el dia 22 de novembre 2017, a les 9:30 h. en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 7 (14-6-2017).
 2. Informe del rector.
 3. Elecció de dos representants del PAS en la Junta Electoral.
 4. Informe i deliberació sobre les Línies de Govern.
 5. Informe sobre les Línies Pressupostàries.
 6. Informe sobre la memòria de Responsabilitat Social Universitària.
 7. Informe de la Sindicatura de Greuges.
 8. Informe de la Junta Electoral.
 9. Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, dilluns 23 d’octubre

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora per al dilluns, 23 d’octubre 2017, a les 11:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2.- Informe del President.
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics per al segon semestre del curs 2017/18.
4.- Informe sobre la execució del Pla d’Ordenació Docent del curs 2016/17.
5.- Torn obert de paraules.