Convocatòria de reunió del Claustre (Sessió 8)

Convocatòria de la sessió número 8 del Claustre de la Universitat que tindrà lloc el dia 22 de novembre 2017, a les 9:30 h. en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 7 (14-6-2017).
 2. Informe del rector.
 3. Elecció de dos representants del PAS en la Junta Electoral.
 4. Informe i deliberació sobre les Línies de Govern.
 5. Informe sobre les Línies Pressupostàries.
 6. Informe sobre la memòria de Responsabilitat Social Universitària.
 7. Informe de la Sindicatura de Greuges.
 8. Informe de la Junta Electoral.
 9. Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, dilluns 23 d’octubre

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora per al dilluns, 23 d’octubre 2017, a les 11:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2.- Informe del President.
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics per al segon semestre del curs 2017/18.
4.- Informe sobre la execució del Pla d’Ordenació Docent del curs 2016/17.
5.- Torn obert de paraules.

Loteria de Nadal

Ja teniu a la vostra disposició la loteria de nadal 2017 del STEPV-IV.loteria2017

Com tots els anys, en cada papereta juguem dos números: el 07938 i el 81709.
El preu de cada papereta és de 5 euros i la podeu adquirir al local sindical, preferiblement pel matí, o demanar-la als companys del STEPV-IV.

Molta sort!!!

 

Estudi de les condicions sociolaborals del PDI

LogoSTEPV

Des d’INTERSINDICAL-STEPV hem realitzat un estudi sobre les condicions sociolaborals del PDI en les universitats valencianes. Aquest treball s’ha dut a terme a través de més de 1200 enquestes, en les quals probablement vas participar i recordaràs. L’estudi consta de dues parts ben diferenciades. Una qualitativa, en la qual es detecten els principals problemes percebuts pel PDI, i una altra quantitativa, en la qual es valoren els efectes en el treball diari de cadascun d’aqueixos problemes, en cada universitat i en cada categoria professional.

Anirem presentant els resultats mitjançant vuit publicacions consecutives en les quals s’analitzaran els diferents aspectes estudiats i que comentarem des del punt de vista d’INTERSINDICAL-STEPV. El procés finalitzarà amb la publicació del text complet de l’estudi.

L’estudi consta dels següents punts:

INTRODUCCIÓ
1. Salaris, tasques i responsabilitats del PDI
2. L’acreditació i promoció del PDI
3. La figura del professor associat
4. Reconeixement acadèmic
5. Deterioració de la situació laboral del PDI
6. Docència, investigació i gestió
7. Valoració de les tasques del PDI
8. Dedicació a les tasques del PDI

STEPV valora positivament la baixada de les taxes universitàries

El Sindicat insta a incrementar el pressupost educatiu i reduir encara més les taxes

El passat 11 de juliol de 2017, el president de la Generalitat informava sobre l’acord a què havia arribat amb els rectors de les cinc universitats publiques. Entre les mesures del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià es preveu una abaixada progressiva per als dos propers cursos acadèmics fins al 15% de les taxes universitàries, així com la creació d’una comissió d’experts per abordar el finançament del sistema universitari valencià.

TaxesUnivs

STEPV valora positivament la decisió adoptada per l’executiu valencià, que capgira el rumb de les polítiques aplicades pels governs del Partit Popular, a causa de les quals un nombre important d’estudiants i estudiantes valencianes abandonarà els seus estudis universitaris, o els dissuadira de començar-los, davant la impossibilitat d’abonar les matrícules. Per a STEPV es tracta d’una mesura important, però insuficient.

Llegir més…

Resum de la sessió 7 del Claustre (14 de juny de 2017)

El passat dimecres 14 de juny va tindre lloc la 7a sessió del Claustre d’aquesta legislatura, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016).

2. Informe del rector.

3. Elecció d’un representant del PDI del claustre en la Comissió de Política Lingüística.

4. Informe sobre el Model Educatiu.

5. Presentació i debat del Codi Ètic de la Universitat Jaume I.

6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI.

7. Torn obert de paraules.

El Servei de Comunicació de la nostra universitat ja ha fet públic un resum genèric dels continguts tractats, però nosaltres voldríem fer arribar a la nostra afiliació i simpatitzants les intervencions de les persones que es presentaren al claustre amb el suport d’STEPV.

Al principi de l’acte, Carme Pinyana, junt amb Maria Jesús Tirado, van llegir el manifest de #19JAlerta Feminista reivindicant un pacte d’estat en contra de la violència de genere i convocant al tancament als Ajuntaments, dins d’una jornada de lluita estatal.

En el punt que es va tractar el Model Educatiu va intervindre el nostre company Andrés Piqueras. Va comentar que, en general està content amb el model UJI, però sempre es important reflexionar i ser més autocrític, una característica que troba molt a faltar en l’UJI. El mateix equip de govern no és suficientment autocrític, ni tampoc ho són els mitjans de comunicació institucionals de la universitat. Andrés comentava que qualsevol model educatiu no es dona en el no res. Cal que estiga contextualitzat en un lloc, un moment, tant des d’allò més local fins al nivell més global. Per que la universitat, en el seu funcionament diari, no pot ser aliena a eixe context.

En la seua intervenció va denunciar la precarització continua de les diferents figures de professorat, que evidentment afecta al model educatiu. Per la limitació de temps d’una convocatòria de Claustre, és impossible entrar a debatre en detall i poder fer propostes alternatives al voltant del model educatiu universitari. Per això, Andrés demanava habilitar un espai per poder fer aquest debat. Cal destacar que altres professors que van intervindre desprès i el mateix rector li van reconèixer la necessitat de fer aquest debat en el futur.

A continuació, en la presentació del Codi Ètic, el nostre company Raül Burriel va intervindre per a demanar un catàleg de conductes més concretes a l’hora de definir la conducta ètica dels membres de la comunitat universitària. Va posar exemples de conductes concretes que s’estan donant i a les que s’ha de donar resposta per a no caure en una contradicció entre els valors que es diu s’estan defensant i la realitat de les accions que es duen a terme. Per exemple, les diferències salaris entre diferents categories de PDI i PAS, moltes vegades sense justificar; les mateixes condicions de treball de col·lectius de PDI i PAS o la subcontractació de serveis externs (cafeteria, neteja…). Aquestes accions generen greuges i diferències entre treballadors que no estan justificades.

Per això va demanar la inclusió de clàusules socials en la relació amb els proveïdors i un major control dels organismes i entitats vinculades a la Universitat (fundacions, etc.).

Raül també va comentar que trobava a faltar un eix de banca o finançament ètic, per a establir una relació més ètica amb les entitats financeres amb les que la universitat treballa.

En el següent punt del Claustre es continuava desenvolupant el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI. La intervenció del company Raül en aquest punt va ser per a demanar un enfocament més de rendició de comptes, en la línia d’un balanç o auditoria social, en lloc d’una memòria de RSU, ja que aquest darrer enfocament es pot quedar en una mera declaració de bones intencions.

Al torn obert de paraules, la companya Ana Tomás, davant la intervenció feta pel Rector en la presentació de la revista Talento (patrocinada per l’Ajuntament de Castelló), va ficar en evidència la baixa representació de les dones en general i dins de la Universitat en particular

Sessió de la Mesa Negociadora, dimecres 21 de juny

PRESIDENT

A

MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres, 21 de juny 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes 3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017

2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 2017

4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del PAS

5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball (definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I.”

6.-Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, divendres 9 de juny

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS

A

REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al divendres 9 de juny 2017, a les 10:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Modificació calendari laboral en aplicació de l’acord de 19 de maig de 2017 del Consell.

2.- Proposta Modificació de la normativa de gratificacions extraordinàries del PAS

3.- Informació sobre l’acreditació i certificació de llengües en bosses i oposicions de PAS

4.- Torn obert de paraules.

Convocatòria de reunió del Claustre (Sessió 7)

Convocatória de sessió número 7 del Claustre de la Universitat que tindrà lloc el dia 14 de juny 2017, a les 9:30 h en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l‘acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016).
 2. Informe del rector.
 3. Elecció d’un representant del PDI del claustre en la Comissió de Política Lingüística.
 4. Informe sobre el Model Educatiu.
 5. Presentació i debat del Codi Ètic de la Universitat Jaume I.
 6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI.
 7. Torn obert de paraules.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut

Reunió núm. 2 de 2017
Dia: 24 de maig de 2017, dimecres
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de Juntes (tercera planta de l’edifici de Rectorat)

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior (doc. 1)
 2. Informe del president
 3. Informe dels tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
 4. Informació sobre la contractació de la coordinació de seguretat i salut per part de l’OTOP
 5. Proposta i aprovació, si escau, de la destinació de l’import derivat de la presentació de la “Sol·licitud d’incentius a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral”
 6. Torn obert de paraules