Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dimecres 15 de març

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres 15 de març 2017, a les 12:30h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Estudi i anàlisi del document de competències i funcions del PAS de l’UJI 
2.- Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, dimecres 8 de març

PRESIDENT
A
MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres, 8 de març 2017, a les 13:00h a la Sala de Juntes de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc 1).
2.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PDI (doc 2).
3.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PAS ( doc 3).
4.- Torn obert de paraules

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, dilluns 6 de març

DE VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dilluns 6 de març 2017, a les 12:00h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, amb el següent ordre del dia:

1.- Modificació de la RLT de PDI per la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2016 (estabilització investigadors Ramon i Cajal)
2.- Problemàtica en relació al nomenament de membres de les comissions de contractació de PDI
3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, divendres 3 de març

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió,  divendres 3 de març 2017, a les 12:00h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Pla d’ordenació de personal i modificació de la RLT del PAS. Modificacions .
2.- Funcions genèriques del personal PAS UJI, per llocs tipus. Annex 2, del document denominat Competències i funcions del PAS 
3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dimecres 22 de febrer

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres 22 de febrer 2017, de les 13:30 a 15:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Pla d’ordenació de personal i modificació de la RLT del PAS.
2.- Proposta de competències estratègiques i genèriques, funcions genèriques i especifiques dels serveis, del personal i organigrama del serveis de l’UJI.
3.- Torn obert de paraules.

Valoració d’STEPV-IV de l’aprovació del Programa de Productivitat, Carrera Professional del PAS i la millora de quinquennis i sexennis al professorat contractat.

Productivitat:
Tal i com vam dir al Claustre el passat 7 de novembre pensem que la universitat ha fet bé en canviar d’opinió , en la línia que li demanàrem, per tal de mantenir un acord amb la representació sindical que serà prorrogat enguany.
Tot i això, no volem deixar de banda a un col·lectiu de persones que col·laboren en la consecució d’aquests objectius activament i que per culpa de les condicions precàries de la seua contractació, laborals fora de plantilla, són tractats com a treballadores i treballadors de segona, encara que porten més de 12 anys, en alguns casos, treballant juntament amb nosaltres.
És per això que demanarem negociar una addenda al pla de productivitat per tal d’estudiar la possibilitat d’incloure’ls i d’analitzar la situació del conjunt.

Carrera Professional del PAS:
Hem de fer algunes consideracions prèvies:

  • La Carrera Professional avalua el temps de funcionari en un mateix grup (C1, C2, A1, A2) sense haver promocionat principalment i on els primers cinc anys no es cobra res.
  • Per obtindre el màxim de retribució, una persona haurà d’haver estat al mateix lloc de treball o al mateix grup 22 anys.
  • La universitat ens ha demanat encetar la negociació per tal d’evitar greuges comparatius a l’hora de concedir-los.
  • La Carrera Professional s’ha de demanar personalment.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç:

En aquest cas, tant les persones interines com les persones laborals i fora de plantilla la llei no els considera i és per això que nosaltres estem preparant, a banda del que puga sorgir de la negociació, accions legals per tal d’evitar la discriminació que suposa el no reconeixement d’aquestes tasques com a “carrera professional”.

Respecte de la limitació al 50% enguany fins arribar al 100% en tres anys nosaltres diguem NO. Entenem que portem dos anys d’endarreriment respecte a la resta de funcionaris de la Generalitat Valenciana i que la majoria de universitats tenien pressupostat, en previsió, una part de diners que permetria una aplicació més accelerada.
Continuem demanat l’equiparació amb la resta de funcionaris i el reconeixement dels dos anys perduts. Volem reconèixer també que aquest 50% d’aplicació, a falta del que acorden a la Politècnica de València, és el percentatge més alt de tots els plantejats, però lluny del 100% que aplicarà ja la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
A banda dels percentatges finals que podrem cobrar, el dia que servira com a referent serà l’1 de gener de 2017 i cobrarem els endarreriments des d’eixa data.

Quinquennis i sexennis PDI:
Respecte de l’aplicació del 100% en la millora dels quinquennis i sexennis per al professorat contractat, es conegut que algunes universitats ja estaven donant-los i rebaixar eixe dret reconegut haguera portat a les universitats als jutjats en reclamacions d’aquest professorat.
Malgrat la nostra reivindicació d’estendre a tot el professorat el reconeixement d’aquestes millores, continua havent una discriminació del professorat no indefinit que no te reconegut aquests drets en la línia del que vam plantejar a la Mesa de Negociació i Rectorat passat 7 d’abril.

Saludem el conveni signat amb l’AVAP per tal de poder avaluar al professorat no indefinit i demanem que aquesta avaluació es puga estendre també a totes les figures de l’UJI que fan investigació i que amb aquest conveni no poden avaluar-se.

Sessió de la Mesa Negociadora, dilluns 23 de gener

PRESIDENT
A
MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dilluns, 23 de gener 2017, a les 12:00 h a la Sala de Juntes de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc 1).
2.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de Calendari Acadèmic curs 2017/18 i Documentació per a l’organització del curs 2017/18 (doc 2 i doc 2.1)
3.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017.
4.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de Modificació de la normativa del Programa de Semestres Sabàtics del PDI de l’UJI (doc 3)
5.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la Normativa de barems de mèrits per als concursos de PAS (doc 4)
6.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de Oferta Pública d’Ocupació de PAS per als any 2016-2017.
7.- Anàlisi discussió i informe, de les “Línies bàsiques per a l’elaboració d’una proposta per al segon Programa de Millora de la Productivitat dels Serveis en la Universitat Jaume I. (2005/2008, prorrogat durant 2017) (doc 5)
8.- Anàlisi discussió i informe, sobre les modificacions introduïdes per les lleis 13 i 14/2016 de la Generalitat sobre modificacions retributives per al PDI i PAS.
9.- Torn obert de paraules

Sessió de Mesa Tècnica del PAS, divendres 20 de gener

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al divendres 20 de gener 2017, a les 13:00 h, a la Sala de reunions 322, de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de modificació de la Normativa de barems de mèrits per als concursos de PAS (doc. 1)
2.- Oferta Pública d’Ocupació de PAS per als any 2016-2017.
3.- Proposta del document “Línies bàsiques per a l’elaboració d’una proposta per al segon Programa de Millora de la Productivitat dels Serveis en la Universitat Jaume I. (2005/2008, prorrogat durant 2017) (doc. 2)
4.-Informació sobre les modificacions introduïdes per les lleis 13 i 14/2016 de la Generalitat sobre modificacions retributives per al PDI i PAS.
4.- Torn obert de paraules.

Convocatòria de reunió Mesa Tècnica sobre temes de PDI, dijous 19 de gener

DE VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dijous 19 de gener 2017, a les 12:00 h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, amb el següent ordre del dia:

1.- Calendari Acadèmic curs 2017/18 i Documentació per a l’organització del curs 2017/18 (doc. 1)
2.- Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017 (doc. 2)
3.- Modificació de la normativa del Programa de Semestres Sabàtics del PDI de l’UJI (doc. 3)
4.- Torn obert de paraules.