Comitès

COMITÈ ORGANITZADOR

Direcció
Tomàs Martínez Romero (Universitat Jaume I – Institut d’Estudis Catalans)
María José Esteve Ramos (Universitat Jaume I)

Secretaria
Joan Mahiques Climent (Universitat Jaume I)
Manuel Bellmunt Serrano (Universitat Jaume I)
Irene Diego Rodríguez (Universidad de Alcalá)

Col·laboradors i col·laboradores
Miguel Ángel Pitarch Santos (Universitat Jaume I)
Nuria Escobar LLuch (Universitat Jaume I)
Sara Muñoz Armero (Universitat Jaume I)
Helena Sanchis Lozano (Universitat Jaume I)
María Ibáñez Arenós (Universitat Jaume I)
Brittany Cortes Valencia (Universitat Jaume I)

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Andrea Zinato (Università di Verona)
Annamaria Annicchiarico (Università degli Studi Roma Tre)
Barry Taylor (British Library)
Georgina Olivetto (Universidad de Buenos Aires)
Jeremy Smith (University of Glasgow)
Jorge Luis Bueno Alonso (Universidad de Vigo)
Kathryn Lowe (University of Glasgow)
María José Carrillo Linares (Universidad de Huelva)
Richard North (UCL London)