Propostes de comunicació

El comitè organitzador promourà la participació en aquest congrés a través de comunicacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb la traducció i la transmissió cultural a través de l’escriptura. Fins al 30 de setembre de 2018, les persones interessades poden enviar una proposta al correu electrònic congresgremi@uji.es, en un document adjunt, preferentment en format Word o RTF, amb la informació següent:

Autor
Filiació acadèmica
Correu electrònic
Telèfon (opcional)
Títol de la comunicació
Breu resum (150-300 paraules)

Les propostes rebudes seran examinades i la seua acceptació serà notificada abans del 30 d’octubre. Posteriorment, es donaran altres instruccions més concretes sobre el mode de pagament, que es podrà fer per transferència bancària o targeta de crèdit. La inscripció per als comunicants serà de 100 euros, si el pagament es realitza abans del 15 de novembre de 2018; i de 130 a partir d’aquesta data. En el cas d’estudiants i persones en atur que vulguen presentar comunicació, la quota serà de 60 euros.

Les comunicacions, que tindran una durada de 20 minuts, estaran organitzades en sessions d’una hora aproximada més un temps afegit de 10 minuts perquè oients i comunicants puguen debatre sobre els temes tractats. Les llengües del congrés seran el català, el castellà i l’anglès. Excepcionalment, s’admetran comunicacions en altres llengües romàniques si així ho aconsella el contingut del treball.