Propostes de comunicació

El comitè organitzador promourà la participació en aquest congrés a través de comunicacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb la traducció i la transmissió cultural a través de l’escriptura. Fins al 30 de setembre de 2018, les persones interessades poden enviar una proposta al correu electrònic congresgremi@uji.es, en un document adjunt, preferentment en format Word o RTF, amb la informació següent:

Autor
Filiació acadèmica
Correu electrònic
Telèfon (opcional)
Títol de la comunicació
Breu resum (150-300 paraules)

Les propostes rebudes seran examinades i la seua acceptació serà notificada abans del 30 d’octubre. Posteriorment, es donaran altres instruccions més concretes sobre el mode de pagament, que es podrà fer per transferència bancària o targeta de crèdit. La inscripció per als comunicants serà de 100 euros, si el pagament es realitza abans del 15 de novembre de 2018; i de 130 a partir d’aquesta data.

Les comunicacions, que tindran una durada de 20 minuts, estaran organitzades en sessions d’una hora aproximada més un temps afegit de 10 minuts perquè oients i comunicants puguen debatre sobre els temes tractats. Les llengües del congrés seran el català, el castellà i l’anglès. Excepcionalment, s’admetran comunicacions en altres llengües romàniques si així ho aconsella el contingut del treball.